Reklamace a vrácení zboží

Název: Sense of Body (Miroslava Mlčochová)

Sídlo: Paseka 150, Olomouc 779 00

Identifikační číslo: 06263127

VRÁTIT ZBOŽÍ POŠTOU:

 • Zboží připravte a bezpečně zabalte
 • Přiložte průvodní dopis s popisem závady, kopií nákupního dokladu a vaší zpětnou adresou, případně i s číslem vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz
 • Předejte zboží přepravní společnosti a odešlete na adresu:
  Miroslava Mlčochová, Paseka 150, Olomouc 779 00

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady vrácení zboží nese kupující.

V případě vrácení, byť minimálně, spotřebovaného či jinak opotřebovaného zboží má prodávající právo uplatnit nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (náhradu snížení hodnoty zboží), vrací se tedy pouze část kupní ceny s ohledem na to, jakou má vracené zboží hodnotu.

Tyto náklady se posuzují individuálně, dále uvádím i přehled obvyklého výpočtu.
V praxi je třeba si uvědomit, že u mnoha parfémů je podstatnou součástí hodnoty zboží je i jeho podoba a ke znehodnocení zboží dochází např. odstraněním krytek rozprašovače, ozdobných prvků flakonů či dalších obdobných součástí, které zapříčiňují, že zboží nelze označit za neopotřebované.

Vracená částka za použité zboží se odvíjí od míry jeho opotřebení a obvykle vychází z uvedeného přehledu:
Stav zboží – vracíme

 • 1. Nové, nepoužité – 100% částky
 • 2. Částečně spotřebované – chybí do 5ml 75% částky
 • 3. Částečně spotřebované – chybí do 20% objemu 50% částky
 • výše uvedené srážky jsou pouze orientační
  Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání zboží, které bylo vyňato z obalu a z hygienických důvodů ho nelze vrátit ( obvykle dekorativní kosmetika, tělová kosmetika a podobné výrobky ).

Zboží chci vrátit dle výše zmíněných podmínek

Výrobek můžete do 14 dní od zakoupení vrátit. Kontaktujte nás na info@senseofbody.cz a zboží následně odešlete na adresu: Miroslava Mlčochová, Paseka 150, Olomouc 779 00

Dorazilo mi poškozené zboží

Pokud jste poškození zjistili do 48 hodin od převzetí, kontaktujte neprodleně přepravní společnost. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci a zboží odeslat kompletní, včetně obalového materiálu a příslušenství.